Znamená umělá inteligence usnadnění nebo nahrazení lidské práce?

Tobiáš Míček
Zdroj: Tara Winstead; Pexels

Fakescape vám přináší nástin jednoho z možných dilemat, které můžeme spatřovat v existenci umělé inteligenci. V tomto článku se dozvíte nejen nejnovější trendy v této oblasti, ale i nástrahy, které jsou s dalším vývojem umělé inteligence spojeny.

Jak název napovídá, tento článek nebude o ničem jiném než umělé inteligenci – v posledních týdnech dominantní celosvětový trend. Nejdříve si představíme, jak vůbec umělá inteligence (pozn. Artificial Intelligence, dále jako AI) funguje. Zmíníme se i o různých výhodách, ale také o nebezpečných hrozbách, které přináší.

Jak v dnešní době funguje AI?

Obecně můžeme o AI říct, že tvoří jakousi simulaci lidské inteligence pomocí přístrojů. Samotné fungování umělé inteligence lze shrnout do tří kognitivních funkcí: učení, zdůvodnění, sebe-korekce. Pojďme se na konkrétní fáze podívat. Umělá inteligence z veškerých přístupných internetových zdrojů získává nějaká data, tato získaná data posléze analyzuje a zkoumá.

Mezi daty hledá nějakou korelaci, trend či vzorec. Umělá inteligence se téměř neustále snaží zlepšovat, takže zpřesňuje algoritmus, aby produkovala, co nejpřesnější výsledky – v tomto spočívá již výše zmíněná sebe-korekce. Teď jsme vám popsali úplný základ toho, jak umělá inteligence funguje. Na internetu najdete mnoho naučných článků, které jdou do většího detailu. My se ovšem podíváme na aplikace, které používají AI – přece jen to jsou ty chvíle, kdy se jako uživatelé dostaneme s umělou inteligencí do styku.

Zdroj: Tara Winstead; Pexels

Trendy v AI aplikacích

Obrovský trend, který dominoval koncem minulého roku na sociálních sítí, spočívá v zobrazování obličejů pomocí umělé inteligence. S tímto fenoménem jsou spjaté dvě aplikace, o kterých jste pravděpodobně už někdy slyšeli, Lensa a AI Time Machine. Co dokáže první ze zmíněných, Lensa? Tato aplikace zedituje vaše fotky do podoby kouzelného avatara – od podoby čaroděje po podobu hvězdné víly. Abyste získali podobu avatara, stačí nahrát 10-20 fotek z různých úhlů. Za samotnou editaci je však nutné platit. (Nejlevnější členství stojí 90 korun.)

Uvažovali jste někdy nad tím, jak byste vypadali jako viking, za vlády Římanů, nebo jako středověký rytíř? Na to vám dokáže odpovědět aplikace AI Time Machine. Podobně jako Lensa na základě zaslaných fotek vás vyobrazí ve vámi vybrané časové době – jako jazzového hudebníka, pruského vojevůdce či barokního skladatele s dobovou parukou. Zpočátku vám aplikace první obrázky vyrobí zadarmo. V případě že byste chtěli vytvořit desítky obrázku, tak musíte zaplatit 250 korun.

Problémy AI-art apps

Určitě tyto aplikace a hlavně výsledky, které produkují, znějí velice lákavě a zajímavě, bohužel s těmito aplikacemi přichází i řada nejasností a problému. Prvním z nich je ochrana soukromí, kdy aplikaci poskytujete vaše fotky. Ty se tak můžou stát zneužívatelnými. Například v USA se používají fotografie ze sociálních sítí k identifikování lidí policií. To by v demokratické zemi nejspíše nemusel být problém, ale pro příklad v Číně už toto kamerové sledování obyvatelstva probíhá a na jeho základě jsou perzekuování třeba Ujgurové. V případě úniků dat z těchto AI aplikací může být sledování ještě dokonalejší, protože data, která aplikace sbírá, jsou přesnější a mají váš obličej z mnoha úhlů.

Druhý problém se netýká pouze AI-art apps, ale téměř všech aplikací/softwarů fungujících na bázi umělé inteligence. Jeho podstata spočívá v tom, že AI nahrazuje (něčí) lidskou práci.

Zdroj: Daniel Danilyuk; Pexels

Je libo sloupek napsaný AI?

Dalším tvůrčím polem, na kterém se s umělou inteligencí potkáváme, je psaní textů – články, umělecké texty, rozhovory a podobně. Nejznámějším hráčem na poli je téměř všem známá aplikace – ChatGPT. Tato aplikace dokáže s uživatelem vést téměř o čemkoliv plnohodnotný rozhovor. Komunikovat s umělou inteligencí můžete téměř ve všech světových jazycích včetně češtiny.

Komunikace a zisk informací je jedna věc, co ale věcnost? Americký vysokoškolský učitel například požádal tuto aplikaci o vytvoření plnohodnotného syllabu pro svůj předmět – setkal se s překvapivým výsledkem. Dle jeho soudu ChatGPT vytvořil plnohodnotný sylabus, kde nechyběly odkazy na relevantní literaturu. Dalším ryze neuvěřitelným počinem umělé inteligence jsou prognózy na základě dat. Představte si, že AI Blindspot předpověděla výsledek prezidentských voleb téměř na desetiny přesně – sekla se pouze o devět desetin procentního bodu. Tuto prognózu vyřkla pouze třicet minut po uzavření volebních místností.

Zdroj: Pixabay; Pexels

I přes tyto zcela určitě velké úspěchy, má umělá inteligence i své mantinely. John Naughton požádal aplikaci, aby napsala článek na téma, o kterém on sám posléze napsal. Výtvor umělé inteligence zhodnotil následovně: sloupkaři ještě nepřijdou o práci. Otázkou ovšem je do kdy? Kdy již umělecké texty umělé inteligence nebudou suché a strojové, ale barvité a poetické? Těžko říct, ale spekuluje se, že by s budoucí inovací mohly tyto AI aplikace nahradit samotný Google – vyhledávání by bylo přesnější. To jsou ovšem otázky budoucnosti.

Dezinformace a AI

Jestliže propojíme AI aplikace tvořící obrázky a AI aplikace tvořící texty, dosáhneme velice efektivního nástroje. Bohužel je tento nástroj jednoduše zneužitelný. Informace poskytnuté společností Meta říkají, že dvě třetiny dezinformačních účtů (propagující ruskou nebo čínskou propagandu) na svých profilech právě využívá obrázek vytvořený umělou inteligencí. Tyto účty mají obrázek neexistujícího člověka, kterého AI vytvořila.

Prozatím však člověk při detailnějším pohledu může takto vytvořený obrázek odhalit – umělá inteligence je stále nedokonalá, takže používá nerealistické stíny, pozadí anebo běžné oblečení. V budoucnu však můžeme očekávat jejich zlepšení, kdy již lidské oko takovýto padělek nerozpozná – ocitneme se v boji AI proti AI, jedna bude padělky tvořit, druhá rozpoznávat.

Zdroj: Brett Jordan; Pexels

Závěrečné zúčtování s AI

V textu výše určitě skrytá pozitiva a negativa poznáte, ale pokusíme se je vyjevit trochu souhrnněji. Benefitem je ušetření práce, kdy ji umělá inteligence odvede za nás. Dále je AI de facto 24/7 přístupná – tudíž nemáme (jako uživatelé) žádné časové omezení. Za pozitivum určitě můžeme považovat i určitou konzistentnost umělé inteligence.

Negativem poté je třeba náhrada určitých pracovních pozic, to znamená potenciální likvidaci celkového kreativního sektoru. Dále dezinformace, při kterých umělá inteligence působí téměř jako prostředek k jejich šíření. Negativní je způsob, jakým nám poskytuje výsledky – nepřináší nové poznaní, sama z poznaného čerpá, ale inovativní věci momentálně nepřináší.

Zdroje:

https://www.independent.co.uk/life-style/ai-generator-lensa-headshot-my-heritage-b2244992.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/10/i-wrote-this-column-myself-but-how-long-before-a-chatbot-could-do-it-for-me
https://nedd.tiscali.cz/za-vetsinou-dezinformaci-se-skryva-umela-inteligence-upozornuje-expert-548017
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-cast-prace-v-cesku-prebira-umela-inteligence-zakony-na-ni-zapominaji-221102
https://www.idnes.cz/technet/internet/umela-inteligecne-chat-gpt-chatovani.A221207_113334_sw_internet_oma
https://www.cnet.com/news/politics/in-china-facial-recognition-public-shaming-and-control-go-hand-in-hand/
https://news.miami.edu/stories/2020/02/new-facial-recognition-software-scrapes-inventory-from-social-media.html
https://www.expressvpn.com/blog/is-lensa-safe/

 

 

Další články

Sledujte nás