Facebook jako bašta dezinformátorů. Proč je na tom nejhůře ze všech?

Adéla Schreiberová

Adéla Schreiberová - 11. 10. 2022

Kategorie: Konspirační teorie, hoaxy, dezinformace, Sociální sítě

Zdroj: Pixabay

Podle průzkumu v roce 2020 až 31 % Čechů každodenně získává nové informace díky sociálním sítím, jednou týdně pak až 61 %. Ne vždy jsou informace, které na sítích získají, pravdivé. Mezi legitimní informačními zdroji se občas vyskytnou i ty, jejichž tvrzení nejsou založená na pravdě. Na kterých sociálních sítí je největší podhoubí pro šíření dezinformací a proč se tak rychle šíří?

Ještě před pár dekádami let bylo hlavním zdrojem informací rádio, televize nebo třeba noviny. Většina těchto platforem měla přísné etické kodexy, které mimo jiné i zahrnovaly systém zpracovávání informací. Cílem bylo divákům, čtenářům či posluchačům předávat co nejvíce ověřené a pravdivé informace. V totalitních režimech samozřejmě média fungovala na jiných principech, ale o tom třeba jindy.

Když sociální sítě postrádají kodexy

Tradiční platformy si své kodexy zachovaly do dnes, nicméně přibylo platforem, ve kterých se nekontrolovatelně množí obsah, jehož pravdivost se nestíhá kontrolovat. Hovořím tak o sociálních sítích, které jsou, i přes tento fakt, čím dál více populárním zdrojem informací.

Některé velké platformy naštěstí již mají určitý systém na kontrolu obsahu. Jsou to například platformy Facebook či Twitter. Ovšem tato kontrola obsahu začala být pro některé uživatele nepřijatelná, jelikož se domnívají, že kontrola informací na těchto platformách je jakousi cenzurou a bojem proti svobodě slova. Proto vznikají sítě, kde neexistuje nebo je jen minimálně zastoupena kontrola toho, co uživatelé šíří. Takové platformy jsou třeba Telegram, Parler či Gab.

Zdroj: Pixabay

Facebook jako podhoubí pro dezinformátory

Ovšem i na sociálních sítí, kde je obsah kontrolovaný, se dezinformace šíří poměrně rychle. Důvody kromě neefektivního aparátu kontroly, vychází i z charakteristik a potřeb uživatelů. Facebook a Whatsapp jsou platformy sloužící ke komunikaci s blízkými lidmi a k zábavě. Používá je tedy mnohem širší skupina lidí, jelikož zábava a komunikace s blízkými je poměrně rozsáhlá lidská potřeba, která není limitována například demografickými ukazateli. I z tohoto důvodu jsou uživatelé náchylnější k šíření fake news, jelikož jejich hlavní motivací není získávání informací, ale bavit se nebo komunikovat s rodinou a přáteli. Tohoto faktu pak využívají dezinformátoři. Dělají fake news atraktivnější a do jisté míry zábavnější, aby zaujali takto motivovaného uživatele. Mají tak větší šanci, že je uživatelé budou sdílet a jinak interagovat. Kromě toho, na Whatsappu a Facebooku lidé získávají obsah primárně od blízkých či známých lidí. Tendence ověřovat si informace od někoho, ke komu cítím citovou vazbu je menší, jelikož u blízkého člověka nemám pocit ohrožení.

Twitter a dezinformace

Právě díky těmto charakteristikám se na Whatsappu a Facebooku šíří dezinformace rychleji než třeba na Twitteru, kde jsou motivace uživatelů jiné. Twitter primárně slouží jako zpravodajský nástroj, kde si lidé chodí primárně pro informace, nikoliv pro zábavu. Proto jsou fake news na Twitteru mnohem náchylnější k odhalení, jelikož mezi uživateli platí sdílená tendence pro jejich odhalení. Jak ukázala studie z odborného časopisu Human Communication Research z roku 2020 pouze 5 % uživatelů Twitteru šířilo vědci předložené fake news oproti 29 % uživatelů Facebooku.

Jak si ověřit informace

Dezinformace na sociálních sítí představují stále větší problém a je potřeba se jim bránit. Zde naleznete odkaz na to, jak si ověřovat zprávy: https://www.fakescape.cz/proti-fake-news

Co týden dal a vzal Johna Olivera ohledně šíření misinformací na regionálně populárních sociálních sítí:

 

Zdroje:

https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/03/21/facebook-spreads-fake-news-faster-than-any-other-social-website-according-to-new-research/?sh=7989c9926e1a
https://www.colorado.edu/today/2020/06/17/who-shares-most-fake-news-new-study-sheds-light
https://eandt.theiet.org/content/articles/2021/12/twitter-is-more-resistant-to-fake-news-than-other-social-media-sites-study-finds/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19331681.2022.2076272
https://cz.ejo-online.eu/6702/koronavirus-a-media/site-budoucnosti-jsou-snapchat-a-tiktok-ukazuje-ami-digital-index-2021
 

 

Další články

Sledujte nás