Jak se bojuje s fake news v Lotyšsku?

Tereza Dvořáková - 24. 10. 2019

Kategorie: Konspirační teorie, hoaxy, dezinformace

Zdroj:

V minulém článku jsme shrnuli, jak s dezinformacemi bojuje nejjižnější stát Pobaltí – Litva. Tentokrát se přesuneme malinko severněji, do sousedního Lotyšska.

 

Lotyšsko v boji s dezinformacemi volí podobné taktiky jako Litva. Boj je to ale těžší. Rozdílem je totiž národnostní složení. V Lotyšsku žije 26 procent etnických Rusů, na které často cílí dezinformace a propaganda s cílem destabilizovat společnost zevnitř.

Vláda se proto rozhodla vytvořit pro rusky mluvící občany informativní mediální programy. Například na státní televizi LT7 jsou k zhlédnutí bloky programů v ruštině. V rádiu si v tomto jazyce zas lze poslechnout stanici Latvijas Radio 4. 

Navíc v Lotyšsku, stejně jako v Litvě, mají státní autority možnost zastavit vysílání stanicím, které opakovaně šíří dezinformace. Stejně tak může tyto stanice pokutovat. Například v roce 2014 tak Lotyšsko třikrát pokutovalo ruskou stanici PBK (First Baltic Channel) Ve stejném roce potom stát dočasně přerušil vysílání stanice RTR Planeta za podněcování k válce, což porušuje lotyšské zákony.

StratCom

Centrum pro strategickou komunikaci akreditované NATO jsme zmiňovali již v článku o Litvě, v souvislosti s Lotyšskem je ale dobré tento projekt více představit. V roce 2012 se Lotyši v referendu rozhodovali, jestli z ruštiny udělají oficiální jazyk. K této příležitosti stát zaplavily dezinformace tvrdící mimo jiné, že ekonomika země po vstupu do EU je horší než za Sovětského svazu nebo že zahraniční politiku Lotyšska diktují Spojené Státy.

Přestože fake news a dezinformace výsledek referenda neovlivnily a ruština se nakonec oficiálním jazykem nestala, lotyšské autority si uvědomily, jak nebezpečné mohou fake news být. V roce 2014 se tak Lotyšsko společně s Estonskem, Německem, Litvou, Itálií, Polskem a Velkou Británií stalo zakladatelem Strategického komunikačního centra neboli The NATO Strategic Communications Centre of Excellence StratCom se sídlem v hlavním městě Lotyšska – Rize.

Hlavní náplní práce StratComu je monitorovat a shromažďovat data. Centrum se tak spíše než na sledování jednotlivých dezinformací soustředí na trendy. Pokud ale narazí na dezinformaci, která by mohla mít opravdu velký negativní dopad na společnost, je instituce připravena upozornit veřejnost. Janis Sars, ředitel StratComu, v blogu Atlantic Council zmiňuje konkrétní příklad. „V roce 2016 byl zveřejněn příběh třináctileté ruské dívky, která byla údajně znásilněna skupinou migrantů. Byli jsme první, kdo veřejně prohlásil, že ten příběh byl falešný.“

Elfové 

Stejně jako Litva i Lotyšsko má svojí elfí armádu, která se snaží vzdorovat internetovým trollům. Vznikla v roce 2017 a je podporována Centrem pro studium východoevropské politiky a Lotyšskou transatlantickou organizací.

Média nejsou komedie

V roce 2015 Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury a Státní kancléř zahájili kampaň Media ≠ komedie. Cílem je rozšířit kritické myšlení prostřednictvím krátkých vtipných videí.

Lotyšsko si je vědomo hrozby, kterou působí fake news, a hledá tak efektivní způsoby, jak nad nimi vyhrát. Je důležité ale připomenout nelehkou startovní pozici způsobenou velkým množstvím etnických Rusů, kteří v zemi žijí a na které je cíleno velké množství dezinformací a propagandy. Strategie zmíněná výše ale ukazuje, že Lotyši jsou si tohoto problému vědomi a snaží se ho řešit.

 

Další články

Sledujte nás