Interaktivní nástroje pomáhají zefektivnit výuku. Online workshopy pokrývají i téma mediální gramotnosti

Tereza Kráčmarová

Tereza Kráčmarová - 8. 2. 2021

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Fakescape archiv

Už téměř rok probíhá veškerá výuka většiny žáků a studentů z domu. I přesto, že si všichni na nestandardní podmínky začínají zvykat, osobní kontakt s učiteli webkamera nenahradí. To potvrzuje i Václav Kuneš, učitel z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.

„Distanční výuka představuje pro žáky i učitele po všech stránkách velkou výzvu. Lze ji pojmout tak, že se klasický frontální výklad pouze ‚překlopí‘ do online podoby. Mnohem zajímavější je ale zkoušet i v tomto prostředí pestré metody a aktivity. Pro vyučujícího sice znamenají náročnější přípravu, avšak žákům umožňují přímo se do hodiny zapojit a výuka se tak stává nejen přitažlivou, ale i efektivnější,“ říká Kuneš.

Vytvořit vyučovací hodinu, která bude zábavná a interaktivní, by každý den zabralo učitelům i hodiny práce navíc. Na potřebu využívání digitálních nástrojů ve výuce tak reaguje například spolek Fakescape, který se věnuje výuce mediální gramotnosti pomocí her.

„Už v první vlně pandemie jsme připravili pro žáky hru Fakescaper, kterou si stále můžou zahrát na webu covis19.cz. Chyběli nám už ale workshopy a kontakt se studenty, proto jsme jednu z našich únikových her Zachraňte prázdniny převedli kompletně do online prostředí,“ popisuje předsedkyně spolku Tereza Kráčmarová.

Hra se odehrává v roce 2028 a studenti se stávají novináři, kteří ověřují informace před prezidentskými volbami. Online podoba hry nabízí využití interaktivních nástrojů, skupinovou spolupráci i dabovaná animovaná videa. Hra je vhodná především pro středoškoláky.

 

Na potřebu výuky mediální gramotnosti i současné době upozorňuje i politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor. „Doba pandemie nám ukazuje, že nepravdivých informací stále přibývá a lidé už neví, čemu věřit. I přesto, že je distanční výuka náročnější, je důležité, aby učitelé se svými studenty o nástrahách dezinformací mluvili,“ myslí si Gregor.

Spolek Fakescape za dobu svého fungování navštívil se svými workshopy více než 200 škol. Za svoji aktivitu byli studenty několikrát oceněni, a to například druhým místem v mezinárodní soutěži P2P Global Digital Challenge nebo cenou děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
 

Další články

Sledujte nás