Mediální výchova ve světě: Polsko

Magdaléna Alexová

Magdaléna Alexová - 3. 10. 2021

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Fotka od Amir Korenfeld z Pixabay

V dalším článku ze série zaměřené na podobu mediální výchovy v zahraničí se podíváme k našim severním sousedům – do Polska. Mediální výchovu tam můžeme najít pod označením edukacja medialna. V jakém stavu se tedy dnes nachází?

Pro ty, kdo nečetli naše předchozí články, je na místě připomenout, že hlavním cílem mediální výchovy je výuka mediální gramotnosti. Díky té by měl být člověk schopen posoudit věrohodnost mediálních sdělení, zanalyzovat jejich obsah a věcně a poučeně se zapojit do mediální komunikace a diskuse o médiích.

Začátky mediální výchovy v Polsku

O skutečné mediální výchově v Polsku může být řeč až od 90. let minulého století. Do té doby totiž zemi pevně svíral komunistický režim, ve kterém podobné předměty neměly místo. Když si pak v nové a svobodné republice začali lidé uvědomovat, že se potřebují naučit základní mediální gramotnosti, začali se inspirovat v zahraničí, především v Evropě.

Poprvé se mediální výchova objevila ve vzdělávacích osnovách pro základní školy a nižší ročníky středních škol v roce 1999. Učitelé se v ní měli zaměřit především na kritické myšlení. Přestože však vzniklo několik programů, kterými měla být mediální výchova implementována do škol, nikdy se to zcela nepodařilo a programy spíše čelily obecné kritice.

Místo oficiální politiky se tak z výuky o médiích stalo spíše společenské hnutí, které mělo zájem o rozšíření mediální výchovy. Témata mediální výchovy se do jisté míry stala součástí několika předmětů, ale nikdy nedošlo k vytvoření předmětu samostatného.

Nové osnovy vydané roku 2009 nakonec výrazně zredukovaly i to málo, co se během let uchytilo. Mediální výchova tak skončila v podstatě jako vzdělávání zaměřené na schopnosti práce s informačními technologiemi bez jakéhokoli důrazu na kritické myšlení a další důležité aspekty mediální gramotnosti.

Jak to vypadá dnes?

Osnovy týkající se mediální výchovy prošly poslední aktualizací v roce 2019. Při ní se sice rozšířila témata a časové dotace pro tento předmět, stále se nicméně vyučuje jako průřezový a nestojí samostatně. Není zavedeno ani vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Pro mediální výchovu tak vznikly pouze konkrétní cíle a dovednosti, kterým má učit. Na základní škole by měla dětem předat základy kritického a logického myšlení, vyhledávání informací a schopnosti analyzovat nebo kreativně řešit problémy s využitím informačních technologií. Středoškolští učitelé by se měli zaměřit na rozvoj jazykových dovedností, naučit respektu ke copyrightu, bezpečnosti na internetu nebo umění kategorizovat a třídit informace.

Samozřejmě, že mimo školy existují nejrůznější organizace, které se snaží podporovat rozvoj mediální gramotnosti ve společnosti a zasazují se o co nejrozšířenější předání tématu také dětem. Mezi takové organizace v Polsku patří například Centrum pro občanské vzdělávání (Centrum edukacji obywatelskiej), Polská koalice pro otevřené vzdělávání (Koalicja otwartej edukacji) nebo Nadace moderního Polska (Fundacja Nowoczesna Polska).

 

Zdroje:

Pecháček, Štěpán, a Vojtěch Tuzar. 2021. „Mediální výchova ve vybraných zemích EU". Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Brosch, Anna. 2017. „Media Education in Poland – Needs versus Reality“. Journal of Technology and Information Education. Vol. 9. Issue 1.

 

 

Další články

Sledujte nás