Mediální výchova ve světě: Velká Británie

Adéla Schreiberová

Adéla Schreiberová - 5. 9. 2021

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Fotografie od uživatele Markus Winkler ze služby Pexels

Spojené království Velké Británie a Severního Irska není jenom dlouholetou monarchií, ale i dlouholetým hráčem na poli mediální výchovy.  Jak se děti ve Velké Británii o médiích učí? Odpověď přináší další z článků v naší sérii o mediální výchově.

První příručka pro pedagogy z oblasti mediální výchovy vznikla ve Velké Británii už v roce 1933. Vývoj byl pak postupný. V 60. letech se mediální výchova učila dobrovolně na vysokých a středních školách, v 70. letech se pak stala povinnou součástí vzdělávacího kurikula.

Z počátku mediální výchova sloužila jako nástroj pro odlišení „špatné“ a „dobré“ kultury v médiích. Jejím hlavním cílem tak bylo poučit děti o negativních dopadech médií, zejména filmů, na jejich morálku.

Postupem času se však výuka o médiích proměnila, a to zejména v důsledku zkoumání toho, jak mohou média formovat lidské chápání reality. Vznikla tak tendence učit děti spíše tomu, jak rozlišit skryté ideologické sdělení v médiích, aby se jím nenechaly ovlivnit.

Zdroj: Freepik

 

„Maturita“ z mediální výchovy

Vznik samostatného předmětu zaměřeného na mediální výchovu zatím není ve Velké Británii tématem. O médiích se tak děti dozvídají například v anglickém jazyce či občanské výuce. Na druhou stranu, na rozdíl například od České republiky, má mediální výchova v Británii jasně stanovené cíle, požadavky a jejich hodnocení.

Některé školy však k mediální výchově zaujaly vlastní postoj a jako samostatný předmět ji svým žákům nabízejí. Zvolit si ho mohou v deváté třídě, tedy kolem svých čtrnácti let, a to v rámci příprav na GCSE – všeobecné osvědčení o středním vzdělávání. Naším pohledem a velmi zjednodušeně tak lze říct, některé školy poskytují „maturitu“ z mediální výchovy. Běžný standard to ale není.

V souhrnu však Velká Británie představuje jednu ze zemí, kde se můžeme kvalitou mediální výchovy inspirovat. Nejen pro dlouhou historii její výuky patří v evropském i světovém srovnání mezi státy, kde se žáci o médiích učí na dobré úrovni.

Zdroje

http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000003/medialni-vychova-ve-svete.pdf

https://is.muni.cz/th/c4sok/BP_Medialni_vychova_v_preprimarnim_vzdelavani

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/26888/DPTX_2009_2_11230_0_273428_0_87178.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolstv%C3%AD_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD

 

Další články

Sledujte nás