Jak ovlivňují sociální sítě životy dětí?

Adéla Schreiberová

Adéla Schreiberová - 19. 12. 2022

Kategorie: Sociální sítě

Zdroj: Pixabay

Sociální sítě jsou stále populárnější. Sdílení fotek s přáteli, snadná komunikace, zábavná videa s kočkami. To vše je důvodem, proč je dospělí i děti využívají. Paradoxní ovšem je, že i přes růst počtu nových uživatelů těchto sítí se ve veřejném prostoru stále relativně málo mluví o negativních vlivech sítí na děti a jejich psychické i fyzické zdraví. V následujícím článku se vám pokusím představit zásadní rizika, která sociální sítě přinášejí do života dětí.

Zábava, nové informace, noví přátelé či láska. To je jen krátký výčet benefitů sociálních sítí, kvůli kterým je děti využívají. Kromě toho však mohou získat i nízké sebevědomí, úzkosti, depresi a celou další řádu psychických poruch. Pojďme se spolu teď zaměřit na pět věcí, které sociální sítě u dětí ovlivňují. 

Sebevědomí

Dospívání není lehké období. Sebevědomí při něm dostává pořádně na frak. V dospívání si děti tvoří svou vlastní identitu a pro tu je sebevědomí zásadní. Bohužel na sociálních sítích je náročné si ho udržet. Sebevědomí i svoji identitu si děti tvoří mimo jiné i na základě sociálního srovnávání. Děje se tak běžně po dobu celého dospívání, zvláště když se dítě dostane do kontaktu s vrstevníky. 

Ve světě bez sociálních sítí jsou tyto srovnávací momenty relativně krátké. Například po dobu toho, co je dítě ve škole. Na sociálních sítích se dítě s ostatními porovnává po celý čas, kdy je online. To může vést k jeho psychickému vyčerpání a k pocitům méněcennosti z toho, že není schopno dosáhnout prezentovaných ideálů na sociálních sítích. Často jsou totiž nedosažitelné. Dětské sebevědomí pak začíná trpět a postupně se snižuje.

Zdroj: https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/just-how-harmful-social-media-our-experts-weigh

Body image

Nedosažitelné ideály krásy negativně ovlivňují nejen náš vztah k vlastnímu tělu, ale i naši představu o něm, takzvanou body image. Na sociálních sítí je nedotknutelných ideálů krásy celá kopa. Uživatelé, kteří mají tělo snů, se těší nebývalé pozornosti a náklonnosti od ostatních. Bohužel častokrát je příčinou této tělesné dokonalosti photoshop a filtry.

Náklonnost a přízeň ostatních je něco, co v životě lidí hraje důležitou roli. Teorie sociálního učení tvrdí, že máme tendence napodobovat to chování, které vidíme u ostatních a považujeme ho za prospěšné. Proto napodobujeme osvalené sportovce a extrémně štíhlé modelky ze sociálních sítí. Chceme stejnou pozornost jako mají oni. Dosáhnout těchto často zkreslených ideálů je velmi těžké až nemožné. Při jejich napodobování zvláště u dětí, které nemají ještě tak vyspělé rozumové schopnosti, může docházet k poruchám příjmu potravy a k negativním emocionálním stavům.

Cyberbullying

Negativní emocionální stavy jsou něco, co v nás vyvolá i šikana v online prostoru čili cyberbullying. Fenomén přenášení šikany z reálného světa do toho digitálního je mnohem více problematický, než by se na první pohled zdálo. Studie ukazují, že cyberbullying má mnohem horší dopady na dětskou psychiku než klasická šikana v reálném světě. To proto, že je cyberbullying nepřestává. Díky mobilu s připojením k internetu má šikanované dítě zdroj své bolesti celý den při sobě. Útoky jsou kolikrát anonymní a i to může celou situaci ještě zhoršit. 

Zdroj: Pixabay.com

Poruchy spánku

Mít neustále u sebe telefon, na kterém se stále vynořuje nový a nový obsah, může mít neblahý vliv na spánkový cyklus dětí. Používání sociálních sítí může způsobit až závislost. Sledování sociálních sítí před spaním často brání dětem ve spánku. Ten může být kratší a pro děti nedostačujícím k regeneraci organismu. 

Krátký spánek je špatný, ale nekvalitní krátký spánek je ještě horší. Díky neustálému srovnávání a cyberbullyingu může dítě usínat po používání sociálních sítí vystresované, to se podepisuje do jeho kvality. Nekvalitní odpočinek v noci pak vede k různým psychickým a zdravotním problémům i ke zhoršenému výkonu ve škole.

Samota

Posledním faktorem, který je spojený s užíváním sociálních sítí, je i samota. Ačkoliv sociální sítě slouží k seznamování a k udržování kontaktů, u jedinců to spíše vyvolává samotu. Problém interakcí na sociálních sítích je jejich plochost. V rámci komunikace zde často chybí vodítka, která nám v běžné komunikaci ukážou zájem či nezájem druhé strany. Verbální a neverbální vodítka nám poskytují představu o tom, co si o našem vztahu druhý jedinec myslí. Na sociálních sítí toto chybí, a tak vztahy pozbývají potřebnou hloubku.

Opuštěnost je velmi kritická obzvlášť v dospívání. Absence kvalitních vrstevnických vztahů vede k uzavírání se a ke stagnaci v rámci vytvoření vlastní identity. Důvod je jednoduchý, osamělé dítě nemá svou identitu s kým tvořit. 

Zakázat nebo nezakázat

Pokud se ptáte, zda sociální sítě zakázat, není to třeba. Sociální sítě mají negativní i pozitivní stránky. Je nicméně potřeba děti informovat o faktorech ovlivňujících jejich psychiku a zaručit co nejširší vzdělávání v této oblasti.

Zdroje:

https://link.springer.com/article/10.1007/s40675-019-00148-9

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55784374/Impact_of_social_media_on_the_health_of_chil[…]bJHI-VE3dpBtmI1vnOg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:36407/datastream/PDF/view 

https://core.ac.uk/reader/236413180

https://link.springer.com/article/10.1007/s10567-022-00404-5 

 

Další články

Sledujte nás