GDPR info

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu spolku: Fakescape, z. s. Joštova 218/10, 602 00 Brno, IČ 07919280, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 25783 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v dotazníku uvedených, a to v nezbytném rozsahu. Údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce, anebo e-mailem na adresu: info@fakescape.cz

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Sledujte nás