Časté dotazy

Čo je našim cieľom?

Snažíme sa praktickou formou ukázať, ako postupovať, aby sa človek nenechal napáliť. Naším cieľom nie je hovoriť študentom, čo majú čítať alebo dokonca, komu a čomu veriť, ale ako sa vyznať vo svete informácií okolo nás. Nie každá správa na internete ktorú nájdeme, alebo nám ju pošle kamarát, je pravdivá. Zároveň chceme pomôcť učiteľom zatraktívniť výuku alebo mediálnu gramotnosť.

Existuje mnoho projektov proti dezinformáciám. Prečo tu ešte nie je hra na toto téma?

Zaujať žiakov prednáškou či výkladom na hodine nemusí byť jednoduché. Téma dezinformácií a manipulácií má veľkú výhodu, že sa každý s nimi vo svojom živote stretne. Niektorí ľudia ale informácie triedi podľa toho, ako sa im páči ich obsah, alebo to kto im ich poslal. Naša hra nazvaná Fakescape poskytuje študentom nenútenú a hravou formou návod, ako prakticky nakladať s informáciami, s ktorými sa denne stretávajú. Pre učiteľov je potom náš projekt návodom, ako zaujímavo učiť a zvyšovať mediálnu gramotnosť.

Oslavovali ste s našou hrou nejaké úspechy?

V januári roku 2019 sme získali druhé miesto v celosvetovej súťaži P2P Digital Challenge sponzorovanú aj Facebookom.
Facebook sa umiestnil medzi najlepšími projektmi v Cene Gratias Tibi 2019 v kategórii do 30 rokov. V roku 2019 sa náš projekt umiestnil medzi najlepšími piatimi v Cenách SDGs 2019 v kategórii verejná sféra.
Zvíťazili sme v cene Brána k druhým v kategórii dospelí.

Jak si zahrať vašu hru?

Ak chcete hrať hru na základnej škole stačí nám na emial zakladni.skoly@fakescape.cz. V prípade stredných škôl nás kontaktujte na emailovej adrese stredni.skoly@fakescape.cz. Pokiaľ zastupujete nejakú organizáciu či inštitúciu, napíšte nám na email brejcha@fakescape.cz.

Koľko máte verzií?

V súčasnej chvíli máme dve verzie. Prvá verzia vznikla v roku 2018 cielená na stredné školy s tematikou fiktívnych prezidentských volieb v roku 2028. O rok neskôr vznikla hra pre základné školy v spolupráci s Nadáciou O2, čoho hlavnou témou sú dezinfobie.

Sledujte nás