Ponorte sa do hry. Prečítajte si, aké workshopy organizujeme a čo zahŕňajú.

Hra Zachráňte prázdniny!

Možnosť hrať online!

Píše sa rok 2028 a voľba nového prezidenta je na spadnutie. Z vašich žiakov sa stávajú novinári, ktorí jedného dňa dostanú anonymné udanie: jeden z kandidátov chce zrušiť letné prázdniny! Pomocou jednotlivých indícií, riešením zadaní a predovšetkým – overovaním informácií – je ich úlohou prísť na to, kto je oným zloduchom.

Cieľom je zoznámiť žiakov s problematikou fake news, dezinformácií a kritického myslenia, a to formou hravého workshopu. Žiaci si behom 45 minút sami vyskúšajú vyhľadávať a overovať informácie, odhaľovať manipulácie na fotkách a rozpoznávať hoax od overenej správy. Pri riešení úloh rovnako žiaci trénujú pozorné čítanie a kritické porozumenie textu. Tematicky sa hra dotýka obsahu učiva občianskej výchovy/spoločenských vied, keďže žiaci môžu využiť aj svoje znalosti ohľadom voľby prezidenta a jeho kompetencií. Pri riešení úloh taktiež pracujú priamo s konkrétnymi úryvkami Ústavy SR a Listiny základných práv a slobôd, ktoré musia prakticky aplikovať na konkrétne programy kandidátov. S ohľadom na cieľ hry, je tiež vhodné realizovať ju na iných predmetoch, napríklad na slovenskom jazyku.

Veľmi dôležitou súčasťou hry je záverečná reflexia, ktorá prepája skúsenosť z hry so skutočným dianím vo svete. Žiakom je vysvetlené, že príklady z hry sa môžu nachádzať v reálnej politike alebo v médiách všeobecne, a ako môžu svoje nadobudnuté schopnosti a zručnosti využiť v každodennom živote.

Praktické informácie

Dvojhodinový program

V prípade záujmu o dlhší program ponúkame aj dvojhodinovú verziu hry. Pri tejto hre je priestor pre ďalšie aktivity, pri ktorých si žiaci upevnia získané zručnosti. Vzhľadom k dlhšiemu časovému rozpätiu je taktiež možné hlbšie rozobrať záverečnú reflexiu hry a diskutovať so žiakmi o tom, čo ich najviac zaujalo.

Objednať

Hry pre organizácie (možnosť českej verzie)

Ponúkame aj workshopy pre firmy, knižnice, organizácie či na rôzne udalosti. Program je podľa vašej voľby na jednu alebo dve hodiny, pre skupinu maximálne 30 ľudí. Je možné za sebou usporiadať dva workshopy alebo zriadiť workshopy pre dve skupiny paralelne.

Náš program je vhodný napríklad na teambuildingy. Zamestnanci počas hry spolupracujú a komunikujú medzi sebou, utužujú si vzťahy zábavnou aktivitou. Rovnako tak ponúkame náš program na podujatia pre verejnosť, napríklad na festivaly alebo konferencie.

Cena programu je individuálna, odvíja sa ale od základu 80€ za prvú hodinu a 40€ za každú ďalšiu. Do záverečnej kalkulácie sa premieta aj potreba cestovania alebo nutnosť ubytovania (napríklad pri teambuildingoch so zlou dopravnou dostupnosťou). Finálnu cenu s vami dohodne náš koordinátor.

Objednať pre organizáciu

Co víš-19 (česká verzia)

On-line hra Co víš-19 vznikla počas núdzového stavu v dobe, keď boli zavreté školy a my sme cítili potrebu naďalej prispievať k osvete o médiách a kritickom myslení. Užívatelia si môžu vytrénovať svojho superhrdinu – Fakescapera. Postupne v rámci tréningu získajú superschopnosti ako napríklad pravdovravnosť, odvahu alebo kritické myslenie. Program interaktívne vzdeláva žiakov o fungovaní médií a ich histórii, učí ich, ako rozpoznať manipulatívne novinové titulky alebo fotografie, či ako odhaliť dezinformácie a fake news. Do hry sa môže zapojiť každý, odhadovaná dĺžka celej hry je 5 hodín, a je rozdelená do piatich tematických kategórií.
Hrať

Sledujte nás