Vstúpte do hry. Prečítajte si aké workshopy navrhujeme, a ako prebiehajú.

Hra Zachráňte prázdniny!

Možno absolvovať aj online!

Píše sa rok 2028 a voľba nového prezidenta je na spadnutie. Z vašich žiakov sa stávajú novinári, ktorí jedného dňa dostanú anonymné udanie: jeden z kandidátov chce zrušiť letné prázdniny! Pomocou jednotlivých indícií, riešením úloh a predovšetkým – overovaním informácií – je ich úlohou prísť na to, kto je oným zloduchom.

Cieľom je zoznámiť žiakov s problematikou fake news, dezinformácií a kritického myslenia, a to formou hravého workshopu. Žiaci si behom 45 minút sami vyskúšajú vyhľadávať a overovať informácie, odhaľovať manipulácie na fotkách a rozpoznávať hoax od overenej správy. Pri riešení úloh rovnako žiaci trénujú pozorné čítanie a kritické porozumenie textu. Tematicky sa hra dotýka obsahu učiva občianskej výchovy/spoločenských vied, keďže žiaci môžu využiť aj svoje znalosti ohľadom voľby prezidenta a jeho kompetencií. Pri riešení úloh taktiež pracujú priamo s konkrétnymi úryvky Ústavy SR a Listiny základných práv a slobôd, ktoré musia prakticky aplikovať na konkrétne programy kandidátov. S ohľadom na cieľ hry, je ale vhodné ju realizovať taktiež v iných predmetoch – napríklad na slovenskom jazyku.

Veľmi dôležitou súčasťou hry je záverečná reflexia. Pri tej je žiakom prepojená skúsenosť z hry so skutočným dianím vo svete. Žiakom je vysvetlené, ako sa to, čo práve zažili pri hre, prejavuje napríklad v reálnej politike alebo médiách obecne, a ako môžu svoje schopnosti a zručnosti nadobudnuté v hre využiť v každodennom živote.

Praktické informácie

Dvojhodinový program

V prípade záujmu o dlhší program ponúkame aj dvojhodinovú verziu hry. Pri tejto hrie je priestor pre ďalšie aktivity, pri nich si žiaci upevnia práve získané zručnosti. Vzhľadom k dlhšiemu časovému rozpätiu je taktiež možné hlbšie rozobrať záverečnú reflexiu hry a diskutovať so žiakmi o tom čo ich najviac zaujalo.

Objednať

Hry pre organizácie

Ponúkame aj workshopy pre firmy, knižnice, organizácie či na rôzne udalosti. Program je podľa vašej voľby na jednu alebo dve hodiny, pre skupinu maximálne 30 ľudí. Je možné za sebou usporiadať dva workoshopy, alebo zriadiť workshopy pre dve skupiny paralelne.

Náš program je vhodný napríklad na teambuildingy. Zamestnanci behom hry spolupracujú a bavia sa zároveň, čo utužuje ich vzťahy. Rovnako tak je možné ponúknuť náš program na vašej akcii pre verejnosť, napríklad na festivaly alebo konferencie.

Cena programu je individuálna, odvíja sa ale od základu 80€ (2000 Kč) za jednu hodinu a 40€ (1000 Kč). Do záverečnej kalkulácie sa premieta aj vzdialenosť alebo nutnosť ubytovania (napríklad u teambuildingov s horšou dopravnou dostupnosťou). Finálnu cenu s vami dohodne náš koordinátor.

Objednať pre organizáciu

Co víš-19

On-line hra Co víš-19 vznikla počas núdzového stavu v dobe, keď boli zavreté školy a my sme cítili potrebu naďalej prispievať k osvete o médiách a kritickom myslení. Užívatelia si môžu vytrénovať svojho superhrdinu – Fakescapera. Postupne v rámci tréningu získajú superschopnosti ako napríklad pravdovravnosť, odvahu alebo kritické myslenie. Program interaktívne vzdeláva žiakov o fungovaní médií a ich historii,, učí ich, ako rozpoznať manipulatívne novinové titulky alebo fotografie, či ako odhaliť dezinformácie a fake news. Do hry sa môže zapojiť každý, odhadovaná dĺžka celej hry je 5 hodín, a je rozdelená do piatich tématických kategórií.
Hrať

Sledujte nás