Vstupte do hry. Přečtěte si, jaké nabízíme a jak probíhají.

Hra pro ZŠ: Dezinfombies

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem vašich žáků je dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně naleznou pomocí co nejrychlejšího a zároveň nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů.

Hra je určena pro žáky 2. stupně ZŠ (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií).
Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Žáci si během 45 minut sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení textu. Tematicky je hra přizpůsobena nižšímu věku žáků: úvodní informace jim předává oblíbený youtuber Lukefry, oproti středoškolské verzi jsou texty kratší, jednodušší a obsahují žákům blízká témata. Rozpoznávání manipulací u fotek je jim navíc ulehčeno indiciemi s nápovědou.

Velice důležitou součástí hry je závěrečná reflexe. Při té je žákům propojena zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě. Žákům je vysvětleno, jak se to, co právě zažili při hře, projevuje reálně na sociálních sítích nebo v médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě. Reflexe se navíc dotýká témat jako je reklama na sociálních sítích a influencer marketing, clickbait a klamání uživatelů ze strany influencerů.

Praktické informace

Dvouhodinový program

V případě zájmu o delší program nabízíme také dvouhodinovou verzi hry. Při této hře je prostor pro další aktivity, při nichž si žáci upevní právě nabyté dovednosti. Vzhledem k delšímu časovému rozpětí je rovněž možné projít více do hloubky závěrečnou reflexi hry a rozvést s žáky diskuzi o tom, co je nejvíce zaujalo.

Objednat pro ZŠ

Hra pro SŠ: Zachraňte prázdniny!

Lze absolvovat i online!

Píše se rok 2028 a volba nového prezidenta je na spadnutí. Z vašich žáků se stávají novináři, kteří jednoho dne dostávají anonymní udání: jeden z kandidátů chce zrušit letní prázdniny! Pomocí jednotlivých indicií, plnění úkolů a především – ověřování informací – je jejich úkolem přijít na to, kdo je oním padouchem.

Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací a kritického myšlení, a to formou hravého workshopu. Žáci si během 45 minut sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení a kritické porozumění textu. Tematicky se hra dotýká obsahu učiva občanské výchovy/společenských věd, neboť žáci mohou využít i své znalosti ohledně volby prezidenta a jeho kompetencí. Při řešení úkolů rovněž pracují přímo s konkrétními úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, které musí prakticky aplikovat na konkrétní programy kandidátů. S ohledem na cíle hry je ale vhodné ji realizovat také v jiných předmětech - například v českém jazyce.

Velice důležitou součástí hry je závěrečná reflexe. Při té je žákům propojena zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě. Žákům je vysvětleno, jak se to, co právě zažili při hře, projevuje například v reálné politice nebo médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě.

Praktické informace

Dvouhodinový program

V případě zájmu o delší program nabízíme také dvouhodinovou verzi hry. Při této hře je prostor pro další aktivity, při nichž si žáci upevní právě nabyté dovednosti. Vzhledem k delšímu časovému rozpětí je rovněž možné projít více do hloubky závěrečnou reflexi hry a rozvést s žáky diskuzi o tom, co je nejvíce zaujalo.

Objednat pro SŠ

Hry pro organizace

Nabízíme také workshopy pro firmy, knihovny, organizace či na různé události. Program je dle vaší volby na jednu nebo dvě hodiny pro skupinu maximálně 30 lidí. Je možné za sebe zařadit více workshopů nebo zařídit workshop pro dvě skupiny paralelně.

Náš program je vhodný například na teambuildingy. Zaměstnanci během hry spolupracují a baví se zároveň, což utužuje jejich vztahy. Stejně tak je možné nabídnout náš program na vaši akci pro veřejnost, například na festivaly nebo konference.

Cena programu je individuální, odvíjí se ale od základu 4000 Kč za jednu hodinu a 1000 Kč za každou další. Do závěrečné kalkulace se promítá vzdálenost nebo nutnost ubytování (například u teambuildingů s horší dopravní dostupností). Finální cenu s vámi domluví náš koordinátor.

Objednat pro organizaci

Jiné

Vzdělávací program Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti

Poskytujeme také jednotlivé workshopy z osmihodinového vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který jsme vytvořili ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Workshopy jsou původně určeny pro pedagogické pracovníky, jsou ale vhodné také pro studenty středních škol, kteří již absolvovali naši únikovou hru, pro studenty vysokých škol, knihovny i pro širokou veřejnost. Jednotlivé workshopy si můžete objednat také jako rozšíření programu středoškolské hry. Vyberte si téma, které vás zajímá a ozvěte se nám. Do poznámky, prosím, napište název workshopu. Cenu s vámi domluví náš koordinátor.

Název workshopu: Proč je dobré umět poznat fake news?
Trvání: 90 minut
Lektor: Bc. Pavel Brejcha

Proč je tak důležité rozeznat falešné zprávy a manipulace? Komu nahráváme, když dezinformacím věříme? A kam až může víra v ně vést? Dáme vám 5 důvodů, proč je opravdu dobré umět fake news poznat.

Název workshopu: Stručné dějiny propagandy a její budoucnost
Klíčová témata: propaganda, typologie propagandy, fake news, deep fake
Trvání: 60 minut
Lektor: Mgr. Tereza Kráčmarová

S pojmem propaganda se setkal minimálně v hodinách dějepisu každý. Jak ale taková propaganda vznikla, kde má kořeny a jak může vypadat v budoucnu? S lektorkou Terezou Kráčmarovou si v této interaktivní přednášce si ukážeme, že propagandu je tu možná déle, než jste si mysleli a zjistíte, jak ji poznat.

Objednat workshop

Co víš-19

On-line hra Co víš-19 vznikla během nouzového stavu v době, kdy byly zavřené školy a my cítili potřeba nadále přispívat k osvětě o médiích a kritickém myšlení. Uživatelé si mohou vytrénovat svého superhrdinu Fakescapera. Postupně v rámci tréninku získají superschopnosti jako třeba pravdomluvnost, odvahu nebo kritické myšlení. Program interaktivně vzdělává žáky o fungování médií a jejich historii, učí je, jak rozpoznat manipulativní novinový titulek nebo fotografii, či jak odhalit dezinformace a fake news. Do hry se může zapojit každý, odhadovaná délka celé hry je 5 hodin a je rozdělena do pěti tematických kategorií.
Hrát

Nekrm Kachnu!

Nad seriózní žurnalistikou se stahují temná mračna. Novináři se rozhodli spojit své síly a porazit deník, který šíří pouze lži a manipulace. Povede se vám vydat více článků než deníku Kachna?

Mediální gramotnost není jen o ověřování informací. Proto tentokrát hráče necháváme nahlédnout přímo do zpravodajské redakce. Pomocí hry ukazujeme, jak by měl vypadat dobrý zpravodajský článek a jak se vůbec zpravodajství liší od publicistiky. A co všechno vůbec takový novinář dělá? I to se ve hře dozvíte.

Každý hráč zastupuje jedno seriózní médium, plní novinářské úkoly a získává za ně články. Než ale článek vydá, musí si ověřit, zda je fakticky správný, s důvěryhodným zdrojem nebo bez pravopisných chyb. S vydáním článku získává hráč pro své médium čtenáře. Ale pozor, jakmile udělá chybu a vydá článek, který je nedůvěryhodný či příliš zaujatý, čtenáře přihraje dezinformačnímu deníku Kachna. Každý hráč se snaží vyhrát a získat v co nejkratším čase požadovaný počet článků, zároveň všichni hráči mají i společný cíl – dosáhnout větší čtennosti než deník Kachna.

Pro více informací navštivte náš e-shop!

Praktické informace E-shop

Kybrno

Vítejte v Kybrně, našem (ne tak zcela) fiktivním městě, v jehož ulicích se naučíte bezpečně pohybovat v kyberprostoru.

Cílem je seznámit (nejen) studenty s tématy bezpečných hesel, smluvních podmínek, šifrované komunikace, phishingu a malware, a to formou interaktivní prezentace a navazujícího online kurzu. Během 90 minut účastníci používají speciálně vytvořenou mobilní aplikaci, která na první pohled vypadá jako sociální síť. Jako její uživatelé plní úkoly, prostřednictvím kterých se zároveň dozvídají více o uvedených tématech. Program byl vytvořen pro podporu „revoluce” ve výuce informatiky, do jejichž hodin je také primárně určen, navazující online kurz bude ale brzy dostupný i pro širokou veřejnost.

Věříme, že z absolvování programu Kybrno budou profitovat nejen studenti, ale jednou i jejich budoucí zaměstnavatelé. Ti by měli ocenit, že se jejich potenciální zaměstnanci budou umět chovat na internetu zodpovědně. Díky absolvování workshopu získají mladí lidé základy kyberbezpečnosti už v rámci studia na základní či střední škole, ne až na pracovišti, kde mohou být důsledky případného nezodpovědného chování fatální, ať už se jedná o soukromou firmu nebo státní správu. Přečtěte si více v tiskové zprávě.

Praktické informace

Program získal záštitu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Hlavním partnerem programu je společnost Samsung, která pro jeho realizaci poskytla kromě finančních prostředků také technické vybavení.

Sledujte nás