Vstupte do hry.
Přečtěte si, jaké nabízíme a jak probíhají

Hra pro základní školy:

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem vašich žáků je dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně naleznou pomocí co nejrychlejšího a zároveň nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů.

Hra je určena pro žáky 2. stupně ZŠ (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií).
Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Žáci si během 45 minut sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení textu. Tematicky je hra přizpůsobena nižšímu věku žáků: úvodní informace jim předává oblíbený youtuber Lukefry, oproti středoškolské verzi jsou texty kratší, jednodušší a obsahují žákům blízká témata. Rozpoznávání manipulací u fotek je jim navíc ulehčeno indiciemi s nápovědou.

Velice důležitou součástí hry je závěrečná reflexe. Při té je žákům propojena zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě. Žákům je vysvětleno, jak se to, co právě zažili při hře, projevuje reálně na sociálních sítích nebo v médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě. Reflexe se navíc dotýká témat jako je reklama na sociálních sítích a influencer marketing, clickbait a klamání uživatelů ze strany influencerů.

Praktické informace

Dvouhodinový program

V případě zájmu o delší program nabízíme také dvouhodinovou verzi hry. Při této hře je prostor pro další aktivity, při nichž si žáci upevní právě nabyté dovednosti. Vzhledem k delšímu časovému rozpětí je rovněž možné projít více do hloubky závěrečnou reflexi hry a rozvést s žáky diskuzi o tom, co je nejvíce zaujalo.

Objednat pro ZŠ

Hra pro střední školy:

Píše se rok 2028 a volba nového prezidenta je na spadnutí. Z vašich žáků se stávají novináři, kteří jednoho dne dostávají anonymní udání: jeden z kandidátů chce zrušit letní prázdniny! Pomocí jednotlivých indicií, plnění úkolů a především – ověřování informací – je jejich úkolem přijít na to, kdo je oním padouchem.

Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací a kritického myšlení, a to formou hravého workshopu. Žáci si během 45 minut sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení a kritické porozumění textu. Tematicky se hra dotýká obsahu učiva občanské výchovy/společenských věd, neboť žáci mohou využít i své znalosti ohledně volby prezidenta a jeho kompetencí. Při řešení úkolů rovněž pracují přímo s konkrétními úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, které musí prakticky aplikovat na konkrétní programy kandidátů. S ohledem na cíle hry je ale vhodné ji realizovat také v jiných předmětech - například v českém jazyce.

Velice důležitou součástí hry je závěrečná reflexe. Při té je žákům propojena zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě. Žákům je vysvětleno, jak se to, co právě zažili při hře, projevuje například v reálné politice nebo médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě.

Praktické informace

Dvouhodinový program

V případě zájmu o delší program nabízíme také dvouhodinovou verzi hry. Při této hře je prostor pro další aktivity, při nichž si žáci upevní právě nabyté dovednosti. Vzhledem k delšímu časovému rozpětí je rovněž možné projít více do hloubky závěrečnou reflexi hry a rozvést s žáky diskuzi o tom, co je nejvíce zaujalo.

Objednat pro SŠ

Workshopy a jiné hry

Nabízíme také workshopy pro firmy, knihovny, organizace či na různé události. Program je dle vaší volby na jednu nebo dvě hodiny pro skupinu maximálně 30 lidí. Je možné za sebe zařadit více workshopů nebo zařídit workshop pro dvě skupiny paralelně.

Náš program je vhodný například na teambuildingy. Zaměstnanci během hry spolupracují a baví se zároveň, což utužuje jejich vztahy. Stejně tak je možné nabídnout náš program na vaši akci pro veřejnost, například na festivaly nebo konference.

Cena programu je individuální, odvíjí se ale od základu 2000 za jednu hodinu a 1000 za každou další. Do závěrečné kalkulace se promítá vzdálenost nebo nutnost ubytování (například u teambuildingů s horší dopravní dostupností). Finální cenu s vámi domluví náš koordinátor.

Objednat jinou hru

Co víš-19

On-line hra Co víš-19 vznikla během nouzového stavu v době, kdy byly zavřené školy a my cítili potřeba nadále přispívat k osvětě o médiích a kritickém myšlení. Uživatelé si mohou vytrénovat svého superhrdinu Fakescapera. Postupně v rámci tréninku získají superschopnosti jako třeba pravdomluvnost, odvahu nebo kritické myšlení. Program interaktivně vzdělává žáky o fungování médií a jejich historii, učí je, jak rozpoznat manipulativní novinový titulek nebo fotografii, či jak odhalit dezinformace a fake news. Do hry se může zapojit každý, odhadovaná délka celé hry je 5 hodin a je rozdělena do pěti tematických kategorií.
Hrát

Sledujte nás