Mediální výchova ve světě: Maďarsko

Tobiáš Míček

Tobiáš Míček - 22. 2. 2023

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: brotiN biswaS, Pexels

Maďarsko je stát, který se v poslední době často skloňuje v souvislosti s úpadkem demokracie či nastupující autokracií. V tomto článku vám představíme stav mediální gramotnosti, ale i médií jako takových. 

Jedna z diskutovaných definic považuje mediální gramotnost za schopnost přistupovat, analyzovat, hodnotit a vytvářet zprávy v různých kontextech. Mediálně gramotný člověk tedy dokáže rozluštit, vyhodnotit, zanalyzovat a produkovat média v tištěné či elektronické podobě

Maďarsko a žebříčky mediální gramotnosti

Obecný pohled na mediální gramotnost v Maďarsku i ve světě nám poskytne Open Society Institute-Sofia. Z evropských zemí se Maďarsko umístilo na 27. místě se skóre 42 bodů ze 100. Pro srovnání, Česká republika se umístila nejlépe z celé V4 na 18. místě s 57 body. Nejlépe hodnoceným státem je Finsko, získalo 76 bodů. Výsledky jsou určovány na základě průměrů výsledků z různých disciplín (např.: svoboda médií, čtecí gramotnost…).

Jestliže bychom státy hodnotili na základě svobody médií, tak se Maďarsko propadne na 34. místo – zatímco Česko si polepší na 15. místo. O (ne)svobodě médií hovoří i jiné zdroje, Freedom-House hodnotící kvalitu demokracie ve světě označuje Maďarsko za částečně svobodný stát. Média považuje za svobodná a nezávislá pouze z poloviny. Média podlamuje především dlouholetá vládní strana Fidesz. V roce 2021 bylo odhaleno, že maďarští novináři byli sledovaní – špehovaní – maďarskými úřady. Lze tedy říct, že je v současnosti velká většina médií v Maďarsku provládní – podporuje Fidesz Viktora Orbána. 

Zdroj: bici, Pixabay

Mediální výchova na školách

Mediální gramotnost však neurčuje pouze míra svobody médií, výrazně ji utváří samotná mediální výchova. Do maďarského kurikula byl na přelomu milénia zařazen samostatný předmět vyučující právě mediální gramotnost. Studenti získávají mediální gramotnost prostřednictvím dvou cross-kurikulárních předmětů, filmové kultury a mediálních studií. Obecně však můžeme konstatovat, že se Maďarsko drží současných výukových trendů v oblasti mediální výuky. Se vzděláváním stát neopomíjí samotné vyučující – pro ně jsou tvořeny různé programy s tématikou mediální gramotnosti. 

Zdroj: ds_30, Pixabay

Rovněž jako v Česku Fakescape, tak i v Maďarsku působí různé organizace, které se věnují mediální výchově a rozvíjejí mediální gramotnost. Jednou z takových organizací je Televele. Organizace učitelů a psychologů, kteří poskytují vzdělávací kurzy o kritickém myšlení, fake news, anebo workshopy pro učitele ve školách. 

Jak mediální předměty, tak různé organizace rozvíjí mediální gramotnost. Otázkou zůstává, zda dokáže maďarská společnost efektivně rozvíjet mediální gramotnost i navzdory špatnému stavu médií. 

Zdroje:

Aufderheide, P. (Ed.). (1993). Media literacy: A report of the national leadership conference on media literacy. Aspen, CO: Aspen Institute.

Aufderheide, P. (1997). Media literacy: From a report of the national leadership conference on media literacy. In R. Kubey (Ed.), Media literacy in the information age (pp. 79–86). New Brunswick, NJ: Transaction.

https://osis.bg/wpcontent/uploads/2022/10/HowItStarted_MediaLiteracyIndex2022_ENG_.pdf
https://ipi.media/mission-report-media-freedom-in-hungary-ahead-of-2022-election/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zahranici/mv-ve-svete
http://knm.uksw.edu.pl/the-practice-of-media-education-in-the-hungarian-schools/
https://freedomhouse.org/country/hungary/freedom-world/2022
 

 

 

Další články

Sledujte nás