Co říkají výzkumy o české mediální gramotnosti?

Pavel Brejcha

Pavel Brejcha - 28. 3. 2022

Kategorie: Mediální gramotnost

Zdroj: Pixabay

Mediální gramotnost je dle agentury STEM/MARK u Čechů procentuálně nízká. Pouze čtvrtina dospělé populace v ní dosahuje uspokojivé úrovně. Ta se u lidí tolik neliší s věkem, jako spíše s pohlavím a dosaženým vzděláním. V porovnání s partnery v zemích V4 si však Česká republika vede nejlépe. I přesto až čtvrtina Čechů čte občas alternativní média (Sputnik, AC24). 

Dle žebříčku „Media Literaxy Index“, který srovnává mediální gramotnost v Evropě, se Česká republika umístila až v dolní polovině tabulky. Obecně mají vyšší mediální gramotnost obyvatelé západních, především severských států. 

Problém nízké mediální gramotnosti v ČR začíná již ve škole, kde se jí věnuje málo času. Proto studenti dosahují v oblasti mediální gramotnosti špatných výsledků. Ministerstvo školství žádnou jasnou koncepci k výuce mediální gramotnosti nemá. Pokud se tomuto tématu chtějí učitelé věnovat, nemají na to ve svých hodinách dostatek času, případně vůbec nemají k dispozici matriály, jak mediální gramotnost vyučovat.

I v otázce důvěry v média skončila Česká republika na posledních příčkách. Až na výjimky se pak shoduje srovnání důvěry v média a mediální gramotnosti. Země, které mají větší důvěru ve svá média, pak dosahují i lepších výsledků v mediální gramotnosti. 

Česká republika v číslech

Jak uvádí žurnalista, grafik a autor literatury Petr Nutil, mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu a případně též schopnost vytvářet vlastní sdělení. Je jedním ze základních předpokladů k úspěšnému vyhledávání, analýze a hodnocení informací a orientaci v mediálních sděleních. 

Výzkumná agentura STEM/MARK se rozhodla provést v roce 2018 ve spolupráci s Českou televizí unikátní plošný průzkum, který mapuje úroveň mediální gramotnosti české populace.

Naměřená úroveň mediální gramotnosti v ČR je na hodnotě 39 bodů ze 100. Populace se podle dosaženého skóre dělí do tří úrovnostních kategorií (viz. obrázek).

Zdroj: STEM/MARK

Analýza agentury STEM/MARK ukázala, že úroveň mediální gramotnosti se odlišuje dle jednotlivých sociodemografických skupin (viz obrázek). Zajímavé je pak zjištění, že mediální gramotnost není závislá na věku, jako spíše na pohlaví a dosaženém vzdělání.  

Zdroj: STEM/MARK

Zjištění České školní inspekce

Školní inspekce mediální gramotnost prověřovala ve školním roce 2017/2018 na základních a středních školách. Testem však na výbornou neprošel ani jediný deváťák (tabulka č.1). Mezi středoškoláky a studenty gymnázií by jedničkářů bylo jen procento (tabulka č.2). 

Inspekce taktéž zjistila, že na některých školách se mediální výchovou nezabývají vůbec (Česká školní inspekce 2019). 
 

 

Další články

Sledujte nás