Fakescape blog

Filtrovat: Konspirační teorie, hoaxy, dezinformace, Sociální sítě, Kyberbezpečnost, Ostatní témata, Mediální gramotnost, Doba internetová, Gamifikace, Nekrm Kachnu!, Tiskové zprávy

Závislost na telefonu může způsobit vážné psychické poruchy. Pečujte o své zdraví pomocí digitálního detoxu

Tobiáš Míček - 30. 1. 2023
Kategorie: Sociální sítě

Hodiny strávené na telefonu a následná frustrace z promarněného času, nestihnutých úkolů či špatného spánku? Jestli vám jsou tyto jevy povědomé, tak nebojte, nejste sami. Řešením může být digitální detox, který vám dnes představíme.

Evropská komise vydala pokyny pro učitele v oblasti digitální gramotnosti

Tobiáš Míček - 22. 1. 2023
Kategorie: Mediální gramotnost

Text Evropské komise doporučuje, jakým způsobem přistupovat k výuce mladistvých v oblasti nejen mediální gramotnosti. Tato příručka se snaží výukou digitální gramotnosti předcházet problémům souvisejícím s dezinformacemi, které Evropská komise považuje za hrozbu schopnou podlomit fungování současných demokracií. Doporučení směřují zejména k učitelům a pracovníkům ve vzdělávání, ale k rozšíření obzorů poslouží každému. 

Jak ovlivňují sociální sítě životy dětí?

Adéla Schreiberová - 19. 12. 2022
Kategorie: Sociální sítě

Sociální sítě jsou stále populárnější. Sdílení fotek s přáteli, snadná komunikace, zábavná videa s kočkami. To vše je důvodem, proč je dospělí i děti využívají. Paradoxní ovšem je, že i přes růst počtu nových uživatelů těchto sítí se ve veřejném prostoru stále relativně málo mluví o negativních vlivech sítí na děti a jejich psychické i fyzické zdraví. V následujícím článku se vám pokusím představit zásadní rizika, která sociální sítě přinášejí do života dětí.

A to vás o těch médiích ve škole nic neučili?

Radka Grohová - 6. 12. 2022
Kategorie: Mediální gramotnost

V jednadvacátém století má mediální výchova své místo i ve vzdělávacím systému ČR. Na mediální gramotnosti žáků se vzdělávací instituce podílí už od základní školy a výchova k práci s medii, kritickému myšlení a efektivnímu nakládání s daty je zasazena do Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Uniknete dezinformacím? Bezplatně přijedeme i na vaši školu

Tereza Kráčmarová - 27. 11. 2022
Kategorie: Tiskové zprávy

 

Americké zastoupení v České republice dlouhodobě podporuje tuzemské vzdělávací projekty. Stejně jako vloni, i letos jsme finanční částku na podporu mediální gramotnosti získali i my ve Fakescape. Jak s prostředky naložíme? Možná přijedeme i na vaši školu!

Sledujte nás